Werkloosheid euroland stabiel

De gemiddelde werkloosheid in de elf landen die deelnemen aan de euro bedroeg in maart 10,4 procent van de beroepsbevolking. Dat is evenveel als in de maand ervoor. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de werkloosheid in de eurozone met 0,7 procentpunt gedaald. Nederland en Luxemburg hadden de laagste werkloosheidscijfers, met respectievelijk 3,6 en 2,8 procent. Spanje voert met 17,4 procent de lijst aan.