Vragen rond akkoord

De verklaring van de G8 laat diverse vragen open:

De internationale `aanwezigheid': de NAVO staat er nog steeds op dat zij het hart van een gewapende vredesmacht vormt. Rusland en Joegoslavië willen daarvan niets weten en willen dat geen enkel land dat deelneemt aan de luchtacties tegen Joegoslavië troepen levert.

De NAVO-luchtacties: de NAVO zet de bombardementen voort en eist nog steeds dat Belgrado voldoet aan de vijf oorspronkelijke eisen. Rusland eist de stopzetting van de bombardementen en zegt dat geen doorbraak mogelijk is zolang ze voortduren.

Aftocht troepen Belgrado uit Kosovo: de NAVO eist de aftocht van alle Joegoslavische legereenheden, alle Servische politietroepen en alle paramilitaire eenheden uit Kosovo. In de G8-verklaring wordt niet met zoveel woorden gezegd dat àlle troepen Kosovo moeten ontruimen; zo blijft de mogelijkheid dat er nog troepen van Belgrado in Kosovo achterblijven.

Het akkoord zegt niets over de vraag of het regime in Belgrado tevoren moet instemmen met de legering van een vredesmacht. Rusland eist die instemming vooraf, de NAVO niet.