Servische oppositie verketterd

De Servische televisie heeft gisteren de belangrijkste leiders van de oppositie in Joegoslavië uitgemaakt voor verraders die bereid zijn hun land aan de vijand te verkopen voor politiek gewin.

De felle uitval van de televisie naar de twee met name genoemde oppositieleiders Zoran Djindjic en Vuk Obradovic wordt door sommige waarnemers gezien als een signaal dat de teugels politiek verder worden aangetrokken en dat er een politieke zuivering op komst is onder de critici van president Slobodan Miloševic.

De twee oppositieleiders werden ervan beschuldigd de NAVO doelen in Joegoslavië aan te wijzen die zouden moeten worden gebombardeerd. Djindjic en Obradovic, zo werd gesteld, zijn ,,verraders'' die ,,bereid zijn om, zodra de NAVO haar bommendemocratie beëindigt, hun eigen bommendiensten aan te bieden en zich zonodig zelf aan het hoofd van het land te plaatsen''. De twee zouden hebben opgeroepen tot de bombardementen en tot de legering van NAVO-troepen in Kosovo. Obradovic zou de NAVO informatie hebben verschaft – een beschuldiging die de weg kan openen voor een proces wegens spionage.

Zoran Djindjic, leider van de oppositionele Democratische Partij en in 1997, na de maandenlange dagelijkste demonstraties van de oppositie in Belgrado, kort burgemeester van de hoofdstad, heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Djindjic wordt algemeen gezien als de belangrijkste leider van de oppositie in Servië, sinds zijn vroegere geestverwant Vuk Draškovic zich vorig jaar bij het regime aansloot dat hem overigens onlangs weer heeft ontslagen.

Vuk Obradovic, een voormalige generaal die de oppositionele Sociaal-democratische Partij leidt, zei gisteravond de beschuldigingen van de Servische televisie te zien als ,,een oproep tot een pogrom en een eliminering van iedereen die anders denkt''. Hij heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat de NAVO-aanvallen Miloševic in staat stellen definitief af te rekenen met de oppositie in zijn land. Bovendien, zei hij, worden door de bombardementen alle Serviërs achter Miloševic gemobiliseerd. Obradovic zei niet bang te zijn verder kritiek op het regime te uiten. Hij riep de Serviërs op ,,de rede de voorkeur te geven'' en ,,vastbesloten te ijveren voor de beëindiging van de oorlog''.

In een verklaring waarin de oppositieleiders niet met name worden genoemd klaagde gisteren de JUL (Verenigd Joegoslavisch Links), de neocommunistische partij die wordt geleid door Miloševic' vrouw Mirjana Markovic, dat er in Joegoslavië nog steeds verraders rondlopen. Het zouden er minder zijn dan vóór de luchtacties van de NAVO. ,,Het publiek moet worden geïnformeerd over alles wat ze doen tegen hun land en het volk moet hen dan berechten'', zo stelde de partij in de verklaring. (AP)