Senaat VS akkoord met fusies bankverzekeraars

De Amerikaanse Senaat is vanmorgen akkoord gegaan met de afschaffing van de wet die het Amerikaanse banken, verzekeraars en effectenkantoren verbiedt zich met elkaars activiteiten te bemoeien.

Het voorstel om de zogenaamde Glass-Steagall-act af te schaffen werd met een meerderheid van tien stemmen aangenomen. President Clinton dreigt echter zijn veto uit te spreken over de afschaffing van de wet.

De Amerikaanse president is bang dat door het afschaffen van de Glass-Steagall-wet een golf van fusies tussen grote banken, verzekeraars en effectenkantoren zal ontstaan en dat hierdoor de kleinere financiële instellingen in het nauw zullen komen.

De voorzitter van de Bankencommissie van de Senaat, Phill Gramm, was echter optimistisch over de afschaffing van de wet. ,,Als het puntje bij het paaltje komt zal Clinton wel voor een modernisering van de financiële wetgeving stemmen'', aldus Gramm vanmorgen na afloop van de stemming die wooraf werd gegaan door een debat van meer dan twee dagen. Hij verwacht dat de commissie met Clinton een compromis zal kunnen sluiten.

Een aantal grote Amerikaanse banken en verzekeraars zijn al vooruitgelopen op de afschaffing van de Glass-Steagall-wet. Zo kondigden de Citicorp-bank en de verzekeraar Travelers Group een half jaar geleden aan te willen fuseren. Met de fusie is 36,9 miljard dollar (75 miljard gulden) gemoeid. Ook de NationsBank en BankAmerica zijn van plan om voor 41,4 miljard dollar (84,5 miljard gulden) samen te gaan.

De Democratische Partij, die een minderheid in de Amerikaanse Senaat heeft, reageerde teleurgesteld op de stemuitslag. ,,Dit is precies de verkeerde beslissing op precies het verkeerde moment. Het land gaat hierdoor de verkeerde richting op'', aldus het Democratische Senaatslid Byron Dorgan.

De Glass-Steagall-wet dateert uit 1933 en werd ingevoerd na de financiële crisis die veel grote Amerikaanse banken aan de rand van de afgrond bracht.

Slechts met een grote steunoperatie van de Amerikaanse overheid konden de banken overeind worden gehouden.

Het verbod van banken, verzekeraars en effectenbanken om zich met elkaars activiteiten bezig te houden, maakt het voor Europese bankverzekeraars als Aegon erg aantrekkelijk om in de VS op overnamepad te gaan, zonder daarbij gehinderd te worden door Amerikaanse concurrenten, die het door de Glass-Steagall-wet verboden was om aan financiële kruisbestuiving te doen.