RIVM moet elf miljoen bezuinigen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet zich genoodzaakt enkele taken af te stoten. Volgens de directie is er geen andere mogelijkheid om de vermindering van 11 miljoen gulden op het budget op te vangen.

Het RIVM in Bilthoven voert hoofdzakelijk onderzoeken uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, waar het onder valt, en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het jaarlijkse budget dat het RIVM van beide ministeries krijgt bedraagt nu 250 miljoen gulden. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de ministeries daar voor een bedrag van circa 11 miljoen gulden op moeten bezuinigen.

Volgens de RIVM-directie is na de bezuinigingen die in de vorige kabinetsperiode plaats hebben gevonden ,,de rek al volledig uit de organisatie''. Het is volgens het instituut niet langer mogelijk om efficiencymaatregelen door te voeren of om de bezuiniging op te vangen via de zogenoemde `kaasschaafmethode'.

Volgens een woordvoerder van het RIVM is het onvermijdelijk dat een aantal taken op korte termijn afgestoten zal worden. ,,We willen niets afdoen aan de kwaliteit van ons onderzoek, dus het geld zal ergens anders vandaan moeten komen. De ministeries moeten maar gaan kiezen wat we wel en niet moeten doen'', aldus de woordvoerder.

Het is nog niet bekend of de bezuinigingen ontslagen tot gevolg zullen hebben. ,,Maar mensen die in dienst zijn voor taken die worden afgestoten zullen mogelijk weg moeten'', aldus de woordvoerder. Het RIVM spreekt haar bezorgdheid uit over het afbrokkelen van kennis bij de overheid.