Punten G8-akkoord

De 7 belangrijkste industrielanden en Rusland bereikten overeenstemming over de volgende punten:

Een onmiddellijke en aanwijsbare beëindiging van het geweld en de onderdrukking in Kosovo.

De terugtrekking van militaire, politie- en paramilitaire strijdkrachten uit Kosovo.

De legering, in Kosovo, van een effectieve internationale civiele en veiligheidsaanwezigheid, op initiatief en met steun van de Verenigde Naties, in staat om te garanderen dat het gemeenschappelijke doel wordt bereikt.

De instelling, door de Veiligheidsraad van de VN, van een interim-bestuur in Kosovo, dat de omstandigheden voor een vreedzaam en normaal leven voor alle inwoners moet garanderen.

De veilige en vrije terugkeer van alle vluchtelingen en ongelimiteerde toegang tot Kosovo voor humanitaire hulporganisaties.

Een politiek proces in de richting van een akkoord over een voorlopig politiek raamwerk voor een substatieel zelfbestuur voor Kosovo op basis van de akkoorden van Rambouillet en de principes van soevereiniteit en territoriale integriteit van Joegoslavië en andere landen in de regio en de ontwapening van het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK.

Een alomvattende benadering van de economische ontwikkeling en stabilisatie van de crisisregio.

Om deze principes ten uitvoer te brengen moeten de politiek directeuren van de G8-landen elementen voorbereiden voor een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Zij moeten ook een traject voor verdere concrete stappen voor een politieke oplossing voorbereiden. China [lid van de Veiligheidsraad met vetorecht] wordt door de G8 geïnformeerd over het bereikte principe-akkoord.