Pas verschenen : Non fictie

Etty Mulder: Op zoek naar Eurydice. Over psychoanalyse en kunst.

Boom, 151 blz. ƒ37,50

In het dagelijks leven is de psychoanalyse op de terugtocht, in de kunst allerminst. Volgens Etty Mulder, hoogleraar Muziekwetenschap in Nijmegen, is het onbewuste in de kunst nadrukkelijk traceerbaar. Mulder beperkt zich niet tot Bach, Boulez en andere componisten maar betrekt ook beeldend kunstenaars en schrijvers in haar beschouwingen.

Gerard Visser: De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang.

SUN, 400 blz. ƒ49,50

Elke ervaring is tegenwoordig een beleving. Dat laatste woord bestaat in het Nederlands amper 75 jaar en heeft zijn opgang pas gemaakt toen voetballers het gingen gebruiken. Gerard Visser, filosoof te Leiden, behandelt de beleving aan de hand van het impressionisme dat de brug sloeg tussen traditie en moderniteit. Sindsdien houdt beleving de mens onder zware druk om modern te blijven.

Anneke Smelik (i.s.m. Rosemarie Buikema en Maaike Meijer): Effectief beeldvormen. Theorie, analyse en praktijk van beeldvormingsprocessen. Van Gorcum, 205 blz. ƒ45,–

Boek van het type `what's in it for me' over oorzaak en gevolg van stereotiepe beeldvorming. Bedoeld voor overheid en bedrijfsleven.

Rienk Vermij: De wetenschappelijke revolutie. Uitgeverij Nieuwezijds, 128 blz. ƒ19,90

Korte geschiedenis van de stormachtige opmars van de natuurwetenschappen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Aan de hutspot van de theorieën die geleerden toen ontwikkelden, ontlenen wij nu ons samenhangende systeem.