Occasion

Tachtig miljoen gulden per jaar spenderen sponsors in ons land aan het financieel ondersteunen van culturele evenementen. Autofabrikant Audi draagt daar nu ook aan bij, sinds de sponsoractiviteiten worden verlegd van de sport naar `vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur'. Audi financierde deels `Den Haag Sculptuur', het Holland Festival, World Press Photo en de `Audi Jonge Architectenprijs', al klinkt dat laatste niet meer dan logisch.

Een volgend vernieuwend Audi-project is de uitbreiding van het Amsterdamse Stedelijk Museum. De gemeente Amsterdam is niet bereid het complete plan van architect Siza te betalen. Maar als museumdirecteur Rudi Fuchs ook de oude `Nieuwe vleugel' wil laten slopen en vervangen, mag dat van de gemeente, als daarvoor een sponsor wordt gevonden.

De `Code Cultuursponsoring', die gedragsregels voor sponsoring van culturele activiteiten vastlegt, noemt sponsoring ,,het leveren van geld of op geld waardeerbare prestaties.'' Daartegenover levert de gesponsorde ,,een tegenprestatie in verband met de door de gesponsorde te verrichten culturele activiteit.''

Audi biedt het Stedelijk Museum een tienjarige renteloze lening van tien miljoen. Audi vraagt als tegenprestatie in het Stedelijk Museum ruimte voor de presentatie van Audi. Wat dat precies inhoudt, willen het Stedelijk Museum en Audi niet zeggen, evenmin als de gemeente Amsterdam en de raadsleden die daartegen bedenkingen hebben. ,,Een showroom'', zeggen sommige tegenstanders. Cultuurwethouder Bruines, die ook haar twijfels heeft, vindt dat weer ,,een groot woord''.

Op geld waardeerbaar is de renteloze lening heel gemakkelijk: bij de huidige rentestand voor overheidsleningen van 4,02 procent bespaart de gemeente 40.200 gulden per jaar. Dat is 3.350 gulden per maand en lijkt erg weinig voor een soort showroom op een prestigieuze locatie. In het autovak heet zoiets een occasionnetje.

Ondanks de hoge parkeertarieven in deze buurt (vijf gulden per uur) is het permanent parkeren van een Audi buiten op straat nog goedkoper: een maandkaart kost 540 gulden. Voor 3.350 gulden staan er dus elke maand zes Audi's bij het museum. Maar dat steekt wel weer mager af bij de zeker dertig Audi's die tijdens de door Audi gesponsorde Salzburger Festspiele 's avonds tegenover het Festspielhaus staan te glimmen.

De gemeente moet nog een definitief standpunt bepalen over de sponsoring. Met de door de Nederlandse Museumvereniging onderschreven Sponsorcode in de hand lijkt de uitkomst niet zo moeilijk. ,,Onder sponsoring wordt niet verstaan reclame'', zegt de Code. Die definieert reclame als ,,iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden''. Waarom sponsort de gemeente zelf niet het Stedelijk Museum? De opbrengst van zes parkeerplaatsen is al voldoende.

    • Kasper Jansen