Obligatierendement hoger na uitspraak Greenspan

Voorzitter Alan Greenspan van de Federal Reserve heeft gisteren gewaarschuwd dat een mogelijk tekort aan arbeidskrachten de langdurige sterke groei bij een lage inflatie kan bedreigen. Hij sprak in dit verband van ,,onevenwichtigheden in onze expansie'' die moeten worden aangepakt.

Ofschoon Greenspan tijdens een bijeenkomst van banken in Chicago niet over een mogelijke renteverhoging sprak, reageerden de financiële markten met een stijging van de rente op langlopende Amerikaanse staatsobligaties. De Europese obligatiemarkten volgden de koersdaling (en dus rendementsstijging) op de Amerikaanse obligatiemarkt.

Greenspan ging in Chicago ook in op de snelle technologische ontwikkelingen die volgens de voorzitter van de Fed (het stelsel van Amerikaanse centrale banken) de stijging van de productiviteit en de ,,fenomenale prestaties'' van de Amerikaanse economie in de afgelopen jaren verklaren.

De Fed-topman wilde niet spreken van een ,, nieuw economisch tijdperk'', waarin solide groei, afwezigheid van inflatie en lage werkloosheid samengaan. ,,Maar we maken structurele veranderingen door'', aldus Greenspan. Hierin speelt de informatietechnologie een wezenlijke rol. Hij waarschuwde dat bij een afzwakking van de productiviteit de inflatie weer kan aanwakkeren en ,,misschien wel sneller'' dan verwacht.

Volgens Greenspan zal Europa waarschijnlijk een positieve kracht in de wereldeconomie blijven, ondanks dat de groei op dit moment bescheiden is. ,,Europa blijft waarschijnlijk op een positieve manier bijdragen aan de stabiliteit van de wereldeconomie in de volgende jaren'', zei hij. Maar hiervoor is het volgens hem wel nodig dat Europa de toepassing van nieuwe technologieën versnelt. Greenspan onderstreepte de visie van internationale organisaties dat Europa dan ook rigiditeiten op de arbeidsmarkt snel moet aanpakken. Over de euro merkte Greenspan op dat de Europese landen die eraan meedoen beter presteren dan de andere lidstaten van de Europese Unie.

Brazilië is er volgens Greenspan in geslaagd het ergste te vermijden, na de financiële crisis die in januari leidde tot de val van de real. Maar het land is nog niet uit de problemen, met name op het gebied van het overheidsbudget.

De Fed-topman herhaalde ,,de eerste tekenen'' te zien dat de crisis in Azië het dieptepunt is gepasseerd. (AP, AFP)