Korthals wil geen verbod tv rechtbank

Er komt geen verbod op televisiecamera's in rechtszalen. Minister Korthals (Justitie) vindt dat een dergelijk verbod te veel botst met het belang van openbaarheid. Hij stelt dat rechters per geval moeten kunnen beslissen of zij camera's toelaten bij rechtszaken.

Dat schrijft Korthals in een brief aan de Kamer. De Kamer had de minister om zijn oordeel gevraagd over het maken van televisie-opnames bij rechtzaken. Volgens de minister is het primaire doel van openbaarheid ,,het uitoefenen van controle op de rechter''. Tevens kan door openbaarheid de kwaliteit van de rechtspraak verbeteren. ,,Veel burgers maken voor hun informatie gebruik van tv-uitzendingen.'' Het is daarom logisch die openbaarheid ,,mede door tv-uitzendingen te realiseren''.

Camera's kunnen volgens de minister ook een preventieve werking op criminaliteit hebben. ,,Het opleggen van sancties als gevolg van normoverschrijdingen wordt zichtbaar'', schrijft hij. Er kleven echter ook grote bezwaren aan het toelaten van camera's in de rechtszaal, aldus Korthals. Hij wijst erop dat een proces niet langer ,,in de besloten ruimte van de rechtszaal plaatsvindt'', maar `verschuift' naar de huiskamer van de kijker. Kijkers raken zo emotioneel betrokken bij een proces en de daarbij betrokken personen.

,,Het besef dat de rechter `ook maar een mens is' kan leiden tot erosie van het gezag van het vonnis. Dit wordt dan slechts opgevat als `ook maar een mening''', aldus Korthals. De minister erkent dat de privacy van de verdachten een belangrijke reden is om camera's te weigeren, maar hij stelt dat ,,het – met name onder voorwaarden – toelaten van moderne media in de rechtszaal'' een bijdrage levert ,,aan het dichten van deze kloof tussen burger en jurist.''

Rechters moeten van de minister wel met een richtlijn voor visuele media komen. In de huidige regelgeving wordt niet bepaald door welke soort media de openbaarheid wordt gerealiseerd. ,,Juridisch is het maken van onderscheid naar het medium waardoor de openbaarheid wordt gerealiseerd niet te rechtvaardigen.'' Korthals wijst erop dat hij daarop geen invloed kan en mag uitoefenen.''