Koopkracht 1999 minder

De koopkracht zal dit jaar minder snel stijgen dan in 1998. Hoewel het gemiddelde vermogen per huishouden is toegenomen, heeft bijna eentiende van de werknemers haar inkomen met twintig procent zien afnemen. De inflatie is de afgelopen vier maanden stabiel gebleven op 2,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend in het jaarboek Welvaartsverdeling 1999 en de Consumentenprijsindex voor april 1999. De welvaartsstijging bedraagt dit jaar naar verwachting tussen de 0,75 en twee procent tegen twee tot drie procent vorig jaar.

Reden voor de lagere koopkrachtstijging ligt in de hogere premies voor de ziektelasten. De toename van deze lasten is groter dan die van de loonstijgingen zoals die in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vastgelegd. De koopkrachtverbetering in 1998 werd voornamelijk veroorzaakt door een verlaging van de directe belastingen en de sociale premies.

De inkomensontwikkeling in Nederland loopt nog steeds sterk uiteen. Veertig procent van de werknemers zag zijn reële inkomen in de eerste vijf jaar van dit decennium met 20 procent of meer stijgen. Ongeveer 8 procent van de werknemers zag in diezelfde periode het loon met eenzelfde percentage dalen.

Het gemiddelde vermogen van huishoudens is door vlucht van de prijzen op de huizenmarkt en de stijgende aandelenkoersen in twee jaar tijd gestegen tot ongeveer twee ton. In 1997 bedroeg het vermogen nog een kleine 170.000 gulden.

Door een toename van het aantal eenpersoonshuidshoudens is het besteedbare inkomen de afgelopen twintig jaar met drie procent afgenomen. Exclusief deze groep huishoudens zou het gemiddelde inkomen afgezet tegen 1977 met 7 procent zijn gestegen.

Hoewel het verschil met andere Europese landen de afgelopen maanden iets is afgenomen is de inflatie in Nederland nog steeds relatief hoog, zegt het CBS. De consumentenprijzen waren in april dit jaar 2,2 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De inflatie komt daarmee op hetzelfde niveau uit als in het eerste kwartaal van 1999.

Benzine en schoenen werden vorige maand duurder. Ook de prijzen van vakanties stegen. Verse groenten werden goedkoper.