GroenLinks: huis anders belasten

. De aftrek van hypotheekrente en het huurwaardeforfait dienen te worden afgeschaft. In plaats daarvan moeten woningbezitters dertig procent van de door hen betaalde hypotheekrente terugkrijgen. Deze voorstellen werden gisteren door de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks gepresenteerd.

GroenLinks vindt het huidige renteaftreksysteem niet effectief en niet rechtvaardig, omdat huizenbezitters die in een hoog belastingtarief vallen meer renteaftrek krijgen dan mensen met lage inkomens. Dat stimuleert volgens financieel woordvoerder Vendrik bovendien het gebruik van de hypotheekrenteaftrek voor de aanschaf van andere zaken dan een huis en drijft de huizenprijzen op.

Daarom stelt GroenLinks voor de dertig procent `hypotheekrentesubsidie' alleen uit te keren als de hypothecaire schulden aantoonbaar voor de aankoop of verbetering van het eigen huis zijn aangegaan. Verder wil GroenLinks dat het eigen huis in het belastingsysteem van de volgende eeuw wordt beschouwd als vermogen en afgezien van een drempelbedrag ook als zodanig wordt belast. Het kabinet wil 1,2 procent belasting heffen over dat vermogen.

Het voorstel van GroenLinks komt op het moment dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hypotheekrente voor het eerst sinds 1963 onder de 5 procent is gedoken. Gisteren maakte verzekeraar Aegon in navolging van Roparco bekend dat het zijn rente verlaagt tot onder de 4 procent. Zogenoemde levenhypotheken kunnen bij Aegon tot vijf jaar worden vastgezet tegen een rente van 3,7 procent indien de koper beschikt over de Nationale Hypotheek Garantie.

Volgens het CBS werden in het eerste kwartaal van dit jaar ruim een kwart meer hypotheken afgesloten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het blijkt voor 57 procent te gaan om tweede hypotheken en oversluitingen, waarbij in plaats van een bestaande een nieuwe hypotheek tegen betere voorwaarden wordt afgesloten.

HYPOTHEEKAFTREK: pagina 3