ECB op meer dagen dicht

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat zijn betalingssysteem (Target) op minder dagen openhouden dan tot nu gebruikelijk was. De bank komt daarmee tegemoet aan de wens van Europese banken, die de ECB te star vonden in zijn streven het Target-systeem op alle dagen van het jaar open te houden, behalve op nieuwsjaarsdag en 25 december. De ECB stelt nu voor het Europese betalingsverkeer ook met Pasen en op Goede Vrijdag, 1 mei en 26 december te sluiten.