Akkoord over joodse verzekeringen

Een aantal Europese verzekeringsmaatschappijen heeft er gisteren in toegestemd voor de Tweede Wereldoorlog afgesloten levensverzekeringspolissen van slachtoffers van de Holocaust uit te keren.

De overeenkomst werd bereikt in Londen tijdens onderhandelingen tussen de maatschappijen en joodse organisaties.

De druk op de maatschappijen om de polissen uit te keren, is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Vorige week nog dreigde de Amerikaanse staat Californië alle zakelijke contacten te verbreken met verzekeringsmaatschappijen die een akkoord in de weg stonden.

Belangrijkste struikelblok bij de onderhandelingen was de kwestie hoe de vooroorlogse polissen gewaardeerd moesten worden. ,,Het kan niet zo zijn dat de polis van iemand die in 1943 in Auschwitz gestorven is, geen waarde meer heeft omdat de valuta (waarin de polis werd afgesloten red.) waardeloos geworden is'', aldus Elan Steinberg, directeur van het Joods Wereldcongres (JWC). Volgens Steinberg zijn alle partijen het er nu over eens dat de werkelijke waarde van de polissen uitgekeerd dient te worden. Om die te bepalen wordt gebruik gemaakt van een formule die de inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog, de rente en dergelijke in beschouwing neemt.

Volgens het Joods Wereldcongres zijn de eerste uitkeringen al binnen enkele weken te verwachten. De exacte omvang van de claims is onbekend, maar volgens experts gaat het in totaal om een bedrag van miljoenen guldens. Het Joods Wereldcongres toonde zich gisteren tevreden over het akkoord. ,,We hebben een doorbraak bereikt op de belangrijkste punten'', aldus Steinberg. ,,De overwinnaars van vandaag zijn de overlevenden van de Holocaust en de zaak van de rechtvaardigheid.''