Voorlopig milieu-akkoord Japan en EC

Japanse autoproducenten voeren overleg met de Europese Commissie over maatregelen om auto's milieuvriendelijker te maken. Volgens de Japanse brancheorganisatie voor autoproducenten ligt er een voorlopig akkoord, maar verzet Zuid-Korea zich omdat zij als ontwikkelingsland meent recht te hebben op vrijstellingen. (Reuters)