`Verhoor Bouterse direct via televisie'

De van grootschalige drugshandel verdachte Surinaamse ex-legerleider D. Bouterse zou via een rechtstreekse televisieverbinding met Paramaribo alsnog gehoord moeten worden door de Haagse rechtbank.

Dit voorstel doen de advocaten G. Hubers en G. Szegedi die de hindoestaanse zakenman en medehoofdverdachte van het Suri-drugskartel Moenipersad M. bijstaan. De raadslieden komen met hun voorstel nu Bouterse heeft laten weten dat hij geen gebruik zal maken van het vrijgeleide dat de rechtbank hem aanbood om als getuige een verklaring af te leggen in Nederland.

De advocaten denken dat de Haagse rechtbank hun verzoek zal inwilligen, omdat de rechters eerder hebben laten blijken ongebruikelijke wegen te willen bewandelen om een verhoor van Bouterse en zakenman Richard L. mogelijk te maken. Evenmin als Bouterse zal Richard L. gebruik maken van een vrijgeleide.

Bouterse heeft eerder steeds laten weten graag een verklaring te willen afleggen. Hij eiste via zijn advocaat A. Moszkowicz alleen een vrijgeleide, maar nu hij er een kreeg heeft zijn advocaat zonder opgave van redenen besloten dat Bouterse er geen gebruik van zal maken. Het openbaar ministerie is hier hoogst verbaasd over.

Advocaat Hubers zegt dat hij Bouterse en de president van de Centrale Bank van Suriname, H.Goedschalk, vooral wil vragen naar de zakelijke banden met zijn cliënt M. Volgens de advocaat heeft M., die volgens justitie criminele inkomsten uit drugshandel witwaste, nooit wat te maken gehad met Bouterse en Goedschalk.

De raadsman stelt voor dat de NOS-televisie betrokken wordt bij het organiseren van een televisieverhoor van Bouterse. ,,Het is de enige kans die mijn cliënt nog heeft op een eerlijk proces.''

De openbare behandeling van de strafzaak tegen het Suri-kartel wordt 25 mei voortgezet.

De advocate van Richard L., I.Weski uit Rotterdam, noemt het voorstel van haar collega Hubers ,,een goed idee dat te realiseren moet zijn''.