Shell blijft optimistisch na winstdaling

Shell zegt op koers te liggen met de reorganisaties en kostenbesparingen die nodig zijn door de aanhoudend lage olieprijs. ,,We hebben het beter gedaan dan de markt verwachtte. En in diverse sectoren beter dan de concurrenten'', verklaarde voorzitter M. Moody-Stuart.

Hij gaf vanochtend een toelichting op de cijfers over het eerste kwartaal van 1999. De nettowinst van Koninklijke/ Shell Groep daalde met 1 procent tot 1,678 miljard dollar (3,3 miljard gulden) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor voorraadeffecten (73 miljoen dollar) en bijzondere posten (169 miljoen dollar) daalde de nettowinst met 26 procent tot 1,436 miljard dollar. De netto-omzet daalde met 18 procent tot 20,8 miljard dollar (40,8 miljard gulden).

De winstdaling was voornamelijk te wijten aan de 20 procent lagere olieprijs, lagere prijzen voor gas en de slechtere marge op raffinage, chemie en brandstofverkoop. Moody-Stuart wijst op de financiële ,,discipline'' die leidde tot een een halvering van de kapitaalsuitgaven van 3,8 miljard dollar vorig jaar tot 1,7 miljard dollar in dit kwartaal.

Shell waarschuwt voor een druk op de olieprijs. In het eerste kwartaal kostte een vat Brent-olie gemiddeld 11,30 dollar tegen 14,05 dollar vorig jaar. Door afspraken van olieproducerende landen (OPEC) om hun productie te beperken is de olieprijs de afgelopen weken gestegen tot boven de 16 dollar. OPEC streeft naar 18 dollar. Maar Shell denkt dat het moeilijk zal zijn om de ,,productiediscipline te handhaven'' als de prijzen verder zullen stijgen. ,,Dit zou weer tot een nieuwe fase van lage prijzen kunnen leiden'', aldus Shell. Een prijsdaling van één dollar per vat scheelt Shell op jaarbasis 400 miljoen dollar nettowinst.

Het rendement op het geïnvesteerd vermogen over de laatste twaalf maanden kwam uit op 1,9 procent. Zonder de voorzieningen voor de herstructurering van het vierde kwartaal van 1998 kwam het rendement uit op ongeveer 7 procent. De herstructurering en kostenbesparing van in totaal 2,5 miljard dollar moet leiden tot een rendement van 14 procent in 2001.

Onderdeel van de reorganisatie is de verkoop van 40 procent van de chemie-divisie. ,,De benodigde voorbereidingen vorderen goed. In het tweede kwartaal wordt de verkoop ter hand genomen.''

De winst per aandeel Koninklijke Olie kwam uit op 42 eurocent (92 cent) tegen 44 cent vorig jaar. De cijfers waren beter dan financiële analisten hadden verwacht. De koers van het aandeel op de Amsterdamse beurs, steeg na de bekendmaking van de cijfers met 1,65 euro (ruim 3 procent) tot 55,75 euro. In Londen steeg de koers met 5 procent.