Rutten ziet ministeries verdwijnen

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakt zichzelf door de liberaliseringsgolf meer en meer overbodig en kan derhalve samengevoegd worden met het ministerie van Financiën. Veel van de oorspronkelijke taken van EZ zijn de laatste jaren overgenomen door andere ministeries en instanties.

Dat stelt oud-secretaris generaal F. Rutten vandaag in een vraaggesprek met Forum, het blad van werkgeversvereniging VNO-NCW. Rutten (CDA) was van 1973 tot 1990 de hoogste ambtenaar op het ministerie en diende onder Lubbers (CDA), Terlouw (D66), De Korte en Van Aardenne (beiden VVD). Na zijn periode als sg werd Rutten voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Hij is sinds 1966 hoogleraar economisch beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Rutten stelt dat de invloed van minister Jorritsma (EZ) ,,op macro-economisch beleid beperkt is''. De oud-sg: ,,Dé vakman voor het financiële overheidsbeleid zit op Financiën.'' Volgens Rutten zijn door de groeiende rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de internationale economie, de toegenomen zelfstandigheid van het bedrijfsleven en de succesvolle liberaliseringsgolf (door EZ zelf in gang gezet met onder meer het liberaliseren van de elektriciteitsmarkt) de taken van EZ de afgelopen jaren afgenomen. Met het instellen van toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de DTe en de Opta (voor respectievelijk de elektriciteits- en de telecom-markt) neemt de rol van EZ als begeleider van marktwerkingsoperaties af.

Feit dat het landbouwbeleid tegenwoordig in Brussel wordt gemaakt, maakt volgens Rutten ook ,,het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij deels overbodig.'' Rutten: ,,Je moet dus ministeries gaan opdoeken en samenvoegen. En het is niet eens de vraag óf dat gebeurt, maar wanneer.''