ORGANISATIES

Het aantal internationale en nationale organisaties dat zich bezighoudt met vredesvraagstukken is zeer talrijk. Een greep:

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Beoogt wereldwijd vrede en veiligheid te bevorderen door middel van onderwijs, wetenschap en cultuur. 7, Place de Fontenoy, 75007 Parijs, Frankrijk, 00 33 145 68 10 00.

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees. Komt op voor de veiligheid en het welzijn van vluchtelingen en zoekt naar oplossingen voor hun problemen. 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneve 10, Zwitserland, 00 41 227 39 81 11.

ILO International Labour Organization. Streeft naar sociale rechtvaardigheid voor werknemers: goede leef- en werkomstandigheden, goede salarissen en goede arbeidsmogelijkheden. Vrede is volgens de organisatie meer dan de afwezigheid van oorlog. Route des Morillons 4, 1211 Genève,

00 41 227 99 61 11.

Herinneringscentrum Fort de Bilt Onderdeel van de stichting Vredeseducatie. Probeert de vrede te bevorderen door middel van educatieve projecten op het terrein van vrede, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. Veeartsenijstraat 165, 3572 DJ Utrecht, (030) 272 35 00.

Pax Christi Centrum Doelstelling: verzoening en het overwinnen van tegenstellingen. Volgens de katholieke beweging kan vrede niet bestaan zonder een rechtvaardige verdeling van welvaart en kansen. Hoog Catherijne, Godebaldkwartier 74, 3511 DZ Utrecht,

(030) 233 33 46.

IKV Interkerkelijk Vredesberaad. Doelstelling: het aan de orde stellen van vraagstukken op het gebied van oorlog en vrede binnen en buiten de kerken. postbus 85893, 2508 CN Den Haag, (070) 350 71 00.

Clingendael Nederlands Instituut dat wil bijdragen aan de verdieping en verbreding van kennis omtrent internationale veiligheids- en vredesvraagstukken door middel van onderzoek, voorlichting en onderwijs. Clingendael 7, 2597 VH Den Haag, (070) 324 53 84.

SVV Studiecentrum voor Vredesvraagstukken. Universitair instituut gericht op onderwijs, onderzoek, documentatie en maatschappelijke dienstverlening. Thomas van Aquinostraat 1, postbus 9108, 6500 HK Nijmegen, (024) 361 56 87.