Oorlogsverleden blijft VW achtervolgen

Twee Amerikaanse advocaten hebben bij de federale rechtbank van Milwaukee een aanklacht ingediend tegen de Duitse autoproducent Volkswagen (VW), wegens volkenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. VW zou een schadeloosstelling moeten betalen voor de dood van 350 tot 400 kinderen. De Oost-Europese moeders van de kinderen werkten in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeidsters bij VW. Ze moesten tijdens hun werk hun pasgeboren kinderen achterlaten in een speciaal verblijf. Bijna alle baby's die daar werden ondergebracht, kwamen om het leven door ondervoeding of infecties. De arts die verantwoordelijk was voor het kinderverblijf, werd in 1947 terechtgesteld wegens opzettelijke nalatigheid. (DPA, AFP)