`Notaris maakte verkeerde akte op'

De Amsterdamse hoogleraar en notaris A.A. van Velten heeft een berisping gekregen voor het verkeerd opmaken van een verkoopakte van een appartementencomplex bij het Amsterdamse Vondelpark. De Kamer van Toezicht voor Notarissen vindt dat Van Velten door zijn handelwijze een ernstige inbreuk heeft gemaakt op de eer en de goede naam van het notariaat.

Van Velten (60) is een bekende notaris en heeft als hoogleraar veel boeken en artikelen over juridische zaken op zijn naam heeft staan. Als notaris organiseerde hij in 1995 een executieveiling van het appartementencomplex omdat de eigenaar failliet dreigde te gaan. Heembouw, een cliënt van Van Veltens kantoor Boekel de Nerée, kocht het pand voor 1,25 miljoen gulden. Van Velten maakte vervolgens een akte op met daarin de mededeling dat de koopprijs was voldaan, terwijl dat niet feitelijk het geval was. Hij liet de koopprijs verrekenen met een vordering die Heembouw nog op de eigenaar van het complex had. De eigenaar ging kort daarna failliet. Daarmee bestaat de indruk dat Van Velten meewerkte aan een constructie om andere schuldeisers te snel af te zijn. De curator en de VSB Bank dienden hierover een klacht in bij de Kamer van Toezicht voor Notarissen.

De Kamer van Toezicht oordeelde vorige week dat Van Velten de indruk heeft gewekt een cliënt van zijn kantoor te begunstigen. Het opmaken van een verkeerde akte wordt in het notariaat als een cruciale fout beschouwd, omdat het het wezen van het vak raakt. Volgens Van Veltens kantoorgenote E. Zwaab betreuren de notaris en Boekel de Nerée de kwestie. Er is sprake geweest van een ,,kunstfout''. De standaardformulering dat het geld was overgemaakt had niet in de akte mogen blijven staan, aldus Zwaab. Maar volgens haar is niemand benadeeld. Het kantoor zou nog 218.000 gulden uit de boedel op een rekening hebben staan. Dit bedrag is volgens haar groter dan de vordering die VSB Bank nog heeft uitstaan. De curator en VSB Bank overwegen echter een juridische procedure te beginnen tegen Boekel de Nerée omdat zij van mening zijn wel benadeeld te zijn door de handelswijze van Van Velten.

De beslissing van de Kamer van Toezicht is nog niet onherroepelijk. Van Velten kan nog in beroep.