MKB: Verzekeraars laks met uitkeren

MKB-Nederland beschuldigt verzekeraars ervan vaak maandenlang te wachten met het uitkeren van de lonen van zieke werknemers. Sinds de privatisering van de Ziektewet in 1996 moeten werkgevers zelf loon doorbetalen bij ziekte. Vrijwel alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben dit risico ondergebracht bij een commerciële verzekeraar.

,,De werkgever draait op voor het loon van de zieke, het loon van een vervangende uitzendkracht en de verzekeringspremie. Als de verzekeraar intussen niks uitkeert, komen kleine ondernemers al snel in liquiditeitsproblemen'', aldus bestuurder H. Grifhorst van MKB Amsterdam. ,,Verzekeraars sturen wel direct een aanmaning als de premie niet binnen dertig dagen betaald wordt, maar wachten zelf rustig zes maanden met uitkeren.'' Het Verbond van Verzekeraars stelt in een reactie geen aanwijzingen te hebben dat dit probleem op grote schaal voorkomt. ,,Wij vermoeden dat het hier om incidenten gaat'', aldus een woordvoerder. (Redactie Economie)