Kosovo 1

Met grote stelligheid wordt door de leidinggevenden bij de NAVO steeds herhaald dat de NAVO in Kosovo zal winnen, alsof het hier om een krachtmeting gaat. Hierbij wordt de indruk gewekt dat het hoofddoel is dat de andere partij moet worden onderworpen aan de wil van de NAVO.

Deze wijze van presenteren doet geen recht aan het primaire doel van de NAVO en staat een dialoog ten aanzien van de na te streven vrede in de weg. Het doel kan immers nooit zijn om iemand of een land te onderwerpen. Waarom wordt niet duidelijker gesteld dat het primaire doel is het beëindigen van de etnische zuivering en het bereiken van een duurzame en rechtvaardige vrede? De inzet van strijdkrachten is dan meer een noodzakelijk middel voor het bereiken van een hoger doel dan een middel om te `winnen'. Het lijkt nu alsof de NAVO met deze argumentatie een stap overslaat.

Legitimatie van de interventie door de NAVO is mede hierin gelegen dat de gevolgen van de etnische zuivering zich ook uitstrekken tot andere Europese landen zodat deze uit humanitaire en economische overwegingen niet afzijdig kunnen blijven. Servië kan niet ongemerkt en zonder consequenties zijn `etnisch probleem' oplossen door toepassing van `zuivering' zonder dat dit ook de andere Europese landen raakt, zeker nu Europese landen steeds meer op onderlinge samenwerking zijn aangewezen.

Het zou goed zijn als de NAVO in de voorlichting meer tot uitdrukking laat komen dat `winnen' geen doel op zichzelf is, alsof onze trots in het geding zou zijn, maar slechts een middel is om het gestelde doel te bereiken om verder onheil voor Europa en de vluchtelingen af te wenden.

    • Dr. T. Trouwborst