`Kloof NAVO en Rusland kleiner'

De meningsverschillen tussen Rusland en de NAVO over Kosovo worden kleiner, zo is in Moskou en in het Westen gezegd aan de vooravond van overleg tussen Rusland en de grote Westerse industrielanden in Bonn, vandaag.

Het bewind in Belgrado zorgde gisteren voor een verrassing door Ibrahim Rugova, leider van de Kosovo-Albanezen, met zijn familie naar Rome te laten reizen, zo meldt onze correspondent in Rome. Hij had geen boodschap van de Joegoslavische leider Miloševic bij zich en heeft geen concrete voorstellen voor een vredesplan, zeiden Italiaanse regeringsbronnen nadat Rugova had gesproken met premier Massimo D'Alema en minister van Buitenlandse Zaken Lamberto Dini. ,,In de loop van het lange en hartelijke gesprek zijn de etappes van de crisis in Kosovo doorgenomen en zijn de mogelijkheden onderzocht voor een politiek-diplomatieke oplossing voor het conflict'', vermeldde een officieel Italiaans communiqué na de ontmoeting.

Verschillende Italiaanse bemiddelaars hebben er in de afgelopen weken bij bezoeken aan Belgrado bij Miloševic op aangedrongen Rugova te laten vertrekken. Dinsdagmiddag belde Miloševic naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome om te vertellen dat hij akkoord was. Na overleg met de Amerikaanse regering stuurde Rome een vliegtuig naar Belgrado om Rugova op te halen. Rugova reisde in gezelschap van zijn gezin.

In het gesprek met D'Alema en Dini heeft Rugova volgens een reconstructie in de Corriere della Sera verteld dat hij geprobeerd heeft een dialoog aan te gaan met Miloševic omdat hij vond dat hij dat wel moest proberen. Het gevaar dat de beelden daarvan voor Servische propaganda werden gebruikt, had hij op de koop toe genomen. Rugova zou zich in het gesprek hebben uitgesproken voor een multinationale macht in Kosovo en voor autonomie, niet voor onafhankelijkheid. De Amerikaanse regering heeft de mogelijkheid van concessies richting Belgrado als tegenprestatie voor de vrijlating van Rugova strikt van de hand gewezen. Tot zover onze correspondent.

President Clinton, die gisteren Amerikaanse troepen in Duitsland bezocht en er de drie Amerikaanse soldaten ontmoette die zondag door Belgrado waren vrijgelaten, opperde de mogelijkheid de twee gevangen Joegoslavische soldaten vrij te laten, als gebaar van goede wil. Clinton praat vandaag met de Duitse kanselier Schröder en bezoekt vluchtelingen uit Kosovo alvorens naar de VS terug te keren.

In Bonn spreken vandaag de ministers van Buitenlandse Zaken van de G8, de zeven belangrijkste industrielanden in de wereld en Rusland, over de crisis. Aan de vooravond is van Russische, Britse en Duitse zijde gewaarschuwd voor te hoog gespannen verwachtingen, omdat de meningsverschillen tussen de NAVO en Rusland nog te groot zouden zijn. Maar aan de andere kant is melding gemaakt van een verkleining van de kloof tussen Rusland en de NAVO.

Rusland zou zijn verzet tegen de legering van een gewapende vredesmacht in Kosovo voor een deel hebben opgegeven. Ook zou het instemmen met het NAVO-standpunt dat Joegoslavië geen zeggenschap mag hebben over de vraag welke landen troepen leveren. Maar minister Ivanov onderstreepte dat de geschillen nog aanzienlijk zijn. Ze betreffen onder andere de rol van de VN, de vraag of de NAVO eerst moet ophouden met bombarderen of dat zo'n pauze in de luchtacties pas komt als Belgrado eerst troepen terugtrekt uit Kosovo, en de vraag of Belgrado moet instemmen met de komst van de vredesmacht.

De Wall Street Journal meldde gisteren dat de NAVO plannen uitwerkt voor de legering van 60.000 man grondtroepen in Kosovo. Dat zou in juli moeten gebeuren, als het verzet van het Joegoslavische leger zou zijn gebroken. De NAVO ontkende: ,,Er zit geen gram waarheid in het verhaal.''

Macedonië heeft gisteren zijn grenzen met Kosovo gesloten en tenminste 1500 vluchtelingen teruggestuurd, met het argument dat de negen opvangkampen overvol zijn. Nabij Uroševac in het zuiden van Kosovo is gisteren een Grieks hulpkonvooi gebombardeerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de Serviërs werd de aanval gepleegd door de NAVO, maar die ontkent ten stelligste.

Het Haagse VN-tribunaal voor oorlogsmisdaden waarschuwde gisteren dat de regels voor een conflict niet alleen gelden voor de Serviërs, maar evengoed voor de NAVO. (Reuters, AP)