Instituut voor foto en film in Rotterdam

Het nieuwe, nationale instituut voor de beeldcultuur moet worden gevestigd in Rotterdam. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een vanmiddag uitgebracht advies aan staatssecretaris R. van der Ploeg (Cultuur).

De kans dat het nieuwe instituut in het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid in Rotterdam wordt ondergebracht is hiermee aanzienlijk gegroeid. Temeer daar de Raad vindt dat deze locatie over de nodige flexibiliteit beschikt. Uit het advies blijkt dat er genoeg vertrouwen is in de mogelijkheid voldoende publiek te trekken. Zowel de nieuwe activiteiten van het centrum en de samenwerking met andere instellingen in het land alsook een promotiebeleid moeten daartoe bijdragen.

Een stuurgroep, bestaande uit een voorzitter en vertegenwoordigers van de instellingen en andere relevante partijen, moet binnen drie maanden een voorlopig programma van eisen ontwikkelen voor het gebouw. `Binnen een jaar komt deze stuurgroep met een voldragen inhoudelijk plan en een doelmatige organisatievorm', aldus de Raad.

De strijd om de vestiging van het nieuwe instituut begon in oktober 1997 met de bekendmaking van het legaat van H. Wertheimer. Deze oud-hoogleraar en amateurfotograaf liet toen 22 miljoen na, nu 25 miljoen gulden, aan het Prins Bernhard Fonds, voor een nationaal fotomuseum.

Het Prins Bernhard Fonds, onder bestuursvoorzitterschap van de Amsterdamse burgemeester S. Patijn, besloot in juni 1998 dat het nieuwe instituut in Amsterdam moest komen. Onduidelijk is nu in hoeverre het fonds zal blijven vasthouden aan de eis van vestiging in Amsterdam. In het advies van de Raad wordt niet vermeld in hoeverre of het Wertheimer-legaat gebruikt zal worden. Als overige voorwaarde stelde het fonds dat de bestaande nationale instellingen op het gebied van fotografie, het Nederlands Foto Instituut (NFI), het Nederlands Fotoarchief (NFa) en het Nationaal Fotorestauratieatelier, alle drie gevestigd in Rotterdam, naar de hoofdstad moesten verhuizen. De toenmalige staatssecretaris Nuis van Cultuur verzette zich echter tegen `herhuisvesting'. Hij wilde de discussie van midden jaren tachtig, toen twee van de drie nationale foto-instellingen na lang touwtrekken en in het kader van cultuurspreiding naar Rotterdam gingen, niet opnieuw voeren.

Inmiddels hadden de drie Rotterdamse foto-instellingen in april 1998 al, samen met het Filmmuseum in Amsterdam en het Centrum voor nieuwe media V2 in Rotterdam, een plan gelanceerd voor een groot nieuw, nationaal instituut voor `beeldcultuur'. Zowel Rotterdam als Amsterdam liet weten dat instituut graag onderdak te bieden. Begin dit jaar vroeg staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) de twee gemeenten plannen in te dienen voor een dergelijk instituut. Staatssecretaris Van der Ploeg, die de bestaande instellingen subsidieert, vroeg daarop de Raad voor Cultuur om advies. Hij heeft eerder laten weten voor juli dit jaar een beslissing te nemen.