Hellehond

De Hellehondroute heet de eerste fietsroute voor kinderen die in Twente is uitgezet. Het is een ontdekkingstocht voor kinderen van 6-12 jaar door het Twentse Sagenland. Aan het begin van de tocht krijgen de kinderen een opdrachtboek dat als paspoort dient en een fietstasje vol spullen. Bordjes in de berm op kinderhoogte wijzen de weg van de 12 km lange tocht. Onderweg worden de opdrachten uitgevoerd, met instrumenten uit het tasje (kompas, meetlint, stempelstift). Bij iedere stopplaats kunnen kinderen een letter en een stempel in hun paspoort verdienen. De letters vormen uiteindelijk het wachtwoord dat toegang geeft tot het geheim van de hellehond. Als het geheim is ontedkt en het paspoort vol stempels staat, wordt het kind opgenomen in de gilde van de hellehond speurders. Bovendien maken kinderen zo kans een fiets te winnen.

*Hellehondroute, startpunt VVV De Lutte, Plechelmusstraat 14, De Lutte. Kosten ƒ4,95. Tel 0541-551777.

Informatie over activiteiten voor kinderen kunt u sturen naar

NRC Handelsblad, Kinderagenda, Postbus 8987,

3009 TH Rotterdam.