Examenstunt

Voor alle duidelijkheid is het goed te vermelden dat de uit de hand gelopen examenstunt in Zeist (NRC Handelsblad, 29 april), niet heeft plaatsgevonden op het Lyceum (voorheen Christelijk Lyceum Zeist), maar op een andere locatie binnen het Christelijk College Zeist, waar het Lyceum deel van uitmaakt.

    • Dir.Lyceum Clz
    • Drs. J.C. Jansen