Ex-topman Heino schuldig

Het gerechtshof van Arnhem heeft gisteren ex-directeur J. Sijtsema van de voormalige zuivelcoöperatie Heino Krause hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de financiële gevolgen van een omvangrijke zuivelfraude begin jaren negentig. Sijtsema hangt nu een claim van 25 à 50 miljoen gulden boven het hoofd.

De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van bedrijfsadviseur Pieter Lakeman procedeerde namens 212 deelnemende melkveehouders in de zuivelcoöperatie Heino Krause uit het Sallandse Heino tegen de ex-directeur.Volgens de boeren zou Sijtsema verantwoordelijk zijn voor het illegaal toevoegen van lactose (suiker) aan melkpoeder in de periode van 1986 tot 1990. Na het uitkomen van de fraude had de zuivelcoöperatie een schuld van 25 miljoen gulden opgebouwd. Heino Krause is ondertussen overgenomen door Coberco.

Het gerechtshof heeft nu bepaald dat Sijtsema moet opdraaien voor de schade die de deelnemende melkveehouders hebben geleden. SOBI-voorzitter Lakeman is zeer tevreden met de uitspraak van het Arnhemse Hof. ,,Dit is echt fantastisch. Ik ga de komende weken uitrekenen hoeveel geld we precies kunnen claimen. De rechter heeft het schadebedrag al vastgesteld op 25 miljoen gulden, maar met de rentelasten en dergelijke erbij kom je al gauw uit op meer dan 40 miljoen gulden.''

Lakeman verwacht maximaal 2 miljoen gulden bij Sijtsema te kunnen halen. De rest van het bedrag denkt hij bij accountantskantoor Ernst & Young en bij Coberco te kunnen vorderen. Lakeman beschouwt de accountant trouwens als hoofddader inzake de schade. Ernst & Young heeft namelijk een cruciale rol gespeeld in de pogingen van de directeur de fraude onzichtbaar te houden, aldus Lakeman. De voorzitter van SOBI meent dat alle schade te voorkomen was geweest als de accountant zijn wettelijke taak normaal had vervuld.

Voormalig Heino-directeur J. Sijtsema is ,,teleurgesteld en verbaasd''over de uitspraak. Hij gaat tegen de uitspraak van het Hof in cassatie bij de Hoge Raad.