DREIGINGEN

Noord-Korea Potentieel de gevaarlijkste brandhaard in Azië. De Koreaanse oorlog werd in 1953 beëindigd met een wapenstilstand; sinds december 1997 onderhandelen Noord-Korea, Zuid-Korea, China en de VS over een vredesverdrag, tot dusver zonder resultaat. De VS, met 37.000 soldaten op Zuid-Koreaanse bodem, maken zich zorgen over de conventionele militaire bedreiging, maar vooral over Noord-Korea's rol als mogelijke producent van massavernietingswapens en als exporteur van raketten. Dat Pyongyang zijn raketten graag als onderhandelingstroef achter de hand houdt, werd afgelopen najaar gedemonstreerd met de lancering van een nieuwe Taepodong 1-raket.

Taiwan Steeds meer jongeren in Taiwan hebben het gevoel in een echt, democratisch en onafhankelijk land te leven en niet in een provincie van China. Of zoals Peking stelt, een ,,afvallige'' provincie die moet terugkeren in de moederschoot. Die optie komt dichterbij: Hongkong ging in de zomer van 1997 over, Macau volgt in december. De discussie over TMD, het verdedigingsysteem tegen ballistische raketten dat de VS met zijn bondgenoten in Noordoost-Azië wil opzetten, slaat ook terug op de verhouding China-Taiwan. China moet niets hebben van TMD; zeker als Taiwan in de gelegenheid wordt gesteld onder die Amerikaanse paraplu te schuilen. Peking heeft geweld tegen Taiwan nooit uitgesloten. Tijdens de `minicrisis', drie jaar geleden, vuurde China `testraketten' af in de Straat van Taiwan. Sinsdien is het rakettenarsenaal, gericht op Taiwan, behoorlijk uitgebreid.

Spratly-eilanden Eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee waarvan het bezit wordt betwist door China, de Filippijnen, Vietnam, Maleisië, Taiwan en Brunei. Strategisch van belang door de ligging nabij belangrijke handelsroute over zee en de vermeende aanwezigheid van olie- en gasvoorraden.

Diaoyu- of Senkaku-eilanden Eilandengroep ten noorden van Taiwan waarvan het bezit wordt betwist door China, Taiwan en Japan.