Donoren zeggen Macedonië ruim half miljard gulden toe

Internationale donoren hebben Macedonië gisteren voor 252 miljoen dollar (ruim een half miljard gulden) aan hulp toegezegd. Zij zullen zich bovendien inspannen het bedrag later dit jaar tot 400 miljoen dollar op te voeren.

De toezeggingen werden in Parijs gedaan tijdens een door de Wereldbank georganiseerde donorconferentie van de zogenoemde consultatieve groep voor Macedonië van 46 landen en hulporganisaties. De hulp komt na noodkreten van Macedonië over een dreigende financiële chaos door de Navo-acties tegen Joegoslavië.

De Macedonische minister van Financiën, Boris Stojmenov, verwelkomde de toezeggingen als ,,tijdig en snel''. Hij sprak de hoop uit dat spoedig meer geld beschikbaar komt. De bewindsman voegde eraan toe dat zijn land verdere schuldverlichting zal vragen van de Club van Parijs (crediteurenlanden) bovenop wat al is toegezegd. Vorige week verleende de Club van Parijs schuldverlichting aan Macedonië en Albanië in de vorm van een bevriezing van rentebetalingen over 1999, omdat beide landen met grote vluchtelingenstromen uit Kosovo te maken hebben. De twee landen mogen 360 miljoen dollar aan betalingen uitstellen, die tussen 1 april dit jaar en 31 maart volgend jaar moest worden gedaan. In 2000 zal de bevriezing mogelijk worden verlengd.

Vorige week verklaarde minister Stojmenov dat in zijn land een economische en politieke ineenstorting dreigde, tenzij er hulp zou komen om de verliezen door het conflict om Kosovo goed te maken. Volgens Stojmenov had Macedonië dit jaar minstens 485 miljoen dollar aan buitenlandse steun nodig om een verwacht betalingsbalanstekort van 375 miljoen dollar en een begrotingstekort van 185 miljoen dollar te compenseren, samen 4,5 procent van het bbp.

Volgens een gezamenlijke verklaring van de Wereldbank en de Europese commissie omvat de hulp 26,6 miljoen dollar Europese fondsen, 60 miljoen dollar krediet van de Wereldbank en 32,6 miljoen dollar krediet van het IMF.(Reuters, AFP)