Corporaties slopen meer huurwoningen

Woningcorporaties gaan steeds vaker over tot sloop van sociale huurwoningen. Vorig jaar werden 6.400 van zulke woningen gesloopt, ruim duizend meer dan in 1997. Corporaties en andere sociale verhuurders beschikken in totaal over ruim 2,3 miljoen woningen.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sloop wordt vooral toegepast om leegstand te bestrijden. Koploper hierin is de provincie Groningen, waar vorig jaar 0,6 procent van alle sociale huurwoningen werd gesloopt. Aangezien in deze provincie vorig jaar bijna zeven procent van alle sociale huurwoningen leeg stond, verwacht het CBS dat het aantal te slopen woningen hier nog zal toenemen.

Ook in Amsterdam en Rotterdam wordt relatief veel gesloopt. Het gaat hier om 0,4 procent van alle sociale huurwoningen, met name in stadsvernieuwingsgebieden. Een deel van de gesloopte woningen wordt hier vervangen door koopwoningen, niet zozeer om leegstand te bestrijden, maar om een gemêleerdere bevolkingssamenstelling van de buurt te bewerkstelligen.

Mede dankzij sloop is de structurele leegstand bij de corporaties over het hele land gezien vorig jaar met circa vijftien procent afgenomen. Desalniettemin is die leegstand in enkele provincies nog steeds een ernstig probleem. Het meest problematisch is de situatie in de provincie Flevoland, waar nu meer dan tien procent van de sociale huurwoningen leeg staat.

Omdat het hier om relatief nieuwe woningen gaat, zien de corporaties sloop niet als een aantrekkelijke optie. In plaats daarvan pogen ze huurwoningen te verkopen. Drie procent van de sociale huurwoningen in deze provincie werd vorig jaar verkocht, een hoger percentage dan in enige andere provincie. Desondanks is de leegstand in Flevoland vorig jaar met een kwart gestegen. Ook dit jaar zet die stijging verder door.

Verkoop van sociale huurwoningen komt ook in andere delen van het land steeds meer voor. In 1997 werden in totaal 16.500 sociale huurwoningen verkocht aan de bewoners. Daarnaast werden nog eens ruim 8.000 woningen verkocht aan beleggers. Voor de corporaties is de verkoop van die woningen zeer winstgevend. Gemiddeld wordt een boekwinst van vijftigduizend gulden behaald.

Leegstand van goedkope huurwoningen is een typisch periferieprobleem. Na Flevoland voeren Groningen, Zeeland, Friesland en Overijssel de ranglijst aan. In de overige provincies ligt de leegstand beneden de 0,1 procent. Het laagst is de leegstand in de provincies Utrecht en Gelderland.