CONFERENTIE

Honderd jaar na de Eerste Internationale Vredesconferentie te Den Haag, wordt een nieuwe internationale vredesconferentie georganiseerd: The Hague Appeal for Peace Conference. Voornaamste doel: het ontwikkelen van ideeën voor een vreedzame 21ste eeuw.

Om dit doel te bereiken wordt door de deelnemers - organisaties, burgers, overheidsfunctionarissen - een Agenda voor Vrede en Gerechtigheid in de Eenentwintigste Eeuw opgesteld; deze agenda wordt op 17 november 1999 aan de Verenigde Naties aangeboden. Ook begint er een grootscheepse campagne tegen (onder meer) het gebruik van vuurwapens, landmijnen, nucleaire wapens en het ronselen van kindsoldaten. De vredesconferentie wordt gehouden van 11 tot en met 15 mei in het Congrescentrum te Den Haag.

Op het programma staan lezingen over de afschaffing van nucleaire wapens, de rol van vrouwen en kinderen bij gewapende conflicten, de toekomst van de waarheidscommissies en de politieke, militaire en humanitaire situatie in voormalig Joegoslavië.

Enkele van de vele sprekers: VN-secretaris-generaal Kofi Annan, secretaris-generaal van Amnesty International Pierre Sané, aartsbisschop Desmond Tutu, Zuid-Afrika's first lady Graca Machel en winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede in respectievelijk 1995 en 1996,Joseph Rotblatt en Jose Ramos Horta.

Kosten voor deelname: 200 tot 400 gulden voor organisaties, 300 gulden voor individuen. Studenten: 150 gulden, deelnemers uit ontwikkelingslanden: 200 gulden. Voor meer informatie: Hague Appeal for Peace, Anna Paulownastraat 103, 2518 BC Den Haag, (070) 363 44 84,

fax: (070) 345 59 51, e-mail:

ialana@antenna.nl.

Films Het Haagse Filmhuis vertoont een tiental klassieke en recente anti-oorlogsfilms en documentaires. Het programma opent op 11 mei met The War Game, een realistisch docudrama over een atoomaanval op Groot-Brittanië, van de Brit Peter Watkins.

Hoogtepunt van het filmfestival is Oscarwinnaar Hearts en Minds, een documentaire over de Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam.

Voor reserveringen: (070) 365 60 30 (zo-vrij vanaf 13 u., za vanaf 17 u.).

Internet: users.bart.nl/~xfilmhuis/

web_paginas/peace.html