Borst voelt niets voor kwaliteitswet

Minister Borst (Volksgezondheid) ziet niets in een wet waarin wordt vastgelegd aan welke kwaliteitseisen zorgverzekeraars moeten voldoen. Een deel van de Tweede Kamer had voor zo'n kwaliteitswet gepleit. Borst vindt het echter beter dat de verzekeraars zelf onderling zorgen voor het handhaven van de kwaliteitsnormen. Zij wil wel de toelatingsvoorwaarden voor ziekenfondsen aanscherpen. Daarin zal worden opgenomen dat de fondsen moeten voldoen aan de normen van `goed verzekeraarschap'.