Bisschop Wiertz

In `Een gemoedelijke en tragische bisschop' schrijft J. Dohmen (3 mei) `een pijnlijk tafereel' in bewoordingen die het fatsoen en de naastenliefde geweld aandoen. Daardoor slaat hij op belangrijke en essentiële punten de plank mis. Ik hoef slechts één zin aan te halen: ,,Pastoraal werkenden zijn leken met een theologische opleiding die, net als een priester, pastorale zorg verlenen.'' Het is nu juist niet die theologische opleiding die de priester maakt. De rooms-katholiek gewijde priester is altijd een andere Christus.

    • C.G. Hoogland