Bijlmer-enquête

Het hoofdartikel, onder de kop `De haast van Kok' (NRC Handelsblad, 26 april), wijst op de formulering van de opdracht aan de Bijlmer-enquêtecommissie: `waarheidsvinding en lessen voor de toekomst', constateert de vroegtijdige politisering van het onderwerp, die een zakelijke bespreking onmogelijk lijkt te maken, en wijt deze aan voorbarige reacties van ministers. Dit laatste lijkt mij niet terecht, aangezien de commissie in haar rapport uitsluitend uitspraken presenteert, die deze opdracht te buiten gaan.

    • H. Bolder