Bijlmer-enquête

Het was een infaam stukje van redacteur Maarten Huygen `Heel de mens' (NRC Handelsblad, 29 april). Het was onverstandig dat de leden van de enquêtecommissie-Bijlmerramp zich hebben laten verleiden op te treden in het programma van Paul de Leeuw. Maar dat optreden geeft journalisten toch niet het recht hen als vogelvrij te beschouwen en tot prijsschieten over te gaan.

Het artikel van Kees van der Malen en Floris van Straten op 28 april kon al niet met zijn suggestieve en denigrerende toon (gretig, burelen, schitterden door afwezigheid, dringende bezigheden). Maar het was kennelijk nog niet voldoende. Om het beulswerk af te maken moest de botte bijl van Maarten Huygen er aan te pas komen: met drie man zijn twee keer dezelfde mensen naar aanleiding van hetzelfde optreden te lijf gegaan. Geen middel was te grof om hen onderuit te halen, want dat was onmiskenbaar het doel.

    • J.A.J. Carpay