`Aantal WAO'ers met baan hoger'

Het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een baan zou hoger zijn dan de door het kabinet gehanteerde percentage van 25 procent. Het Landelijk Insitituut voor Sociale Verzekeringen gaat onderzoeken hoeveel gedeeltelijke WAO'ers daadwerkelijk aan het werk zijn. Ook volledig arbeidsongeschikten die een baan hebben worden in het onderzoek opgenomen. Het kabinet wil vooral gedeeltelijk arbeidsongeschikten stimuleren weer aan het werk te gaan. Daarvoor zijn honderden miljoenen guldens uitgetrokken.