Winstdaling Nederlands InkoopCentrum

Het Nederlands InkoopCentrum heeft vorig jaar de nettowinst zien dalen van 3 miljoen naar 0,8 miljoen gulden. Het bedrijf, dat is ontstaan na de verzelfstandiging van het Rijksinkoopbureau, kampte vooral bij de handelsactiviteiten met tegenvallende resultaten. De omzet daalde met 10 procent naar 285 miljoen gulden. (ANP)

Omzet NIC

In de rubriek Kort Bedrijfsnieuws (in de krant van woensdag 5 mei, pagina 21) werd gemeld dat de omzet van de N.V. Nederlands InkoopCentrum (NIC) over 1998 met tien procent was gedaald naar 285 miljoen gulden. Dat moet zijn: gestegen tot 285 miljoen gulden.