Stellingen

Het feit dat motorrijders elkaar altijd groeten in het voorbijrijden maakt dit tot een zinloos gebaar, dat desondanks de indruk van saamhorigheid wekt.

M.E. VAN DONZEL, Universiteit van Amsterdam

De irritatie die mobiele telefoons en de gebruikers daarvan vaak opleveren kan simpel opgelost worden, door net als voor rokers aparte zones in te voeren. We kunnen deze zones bijvoorbeeld telefooncel noemen.

H. VEENSTRA, TU Delft

Een gebeurtenis die niet wordt waargenomen heeft niet plaatsgevonden.

W. BARON, Rijksuniversiteit Groningen

Regels zijn regels en dus vatbaar voor uitzonderingen.

M.W. HESSELINK, Universiteit Utrecht

Des te meer de mensen over de mensenrechten praten in de moderne maatschappij, des te minder verantwoordelijk lijken ze te zijn.

J. JARMULAK, TU Delft