Servische televisie 1

Elsbeth Etty stelde in haar artikel dat als alle instanties die het Servische staatsapparaat gebruikt bij het verspreiden van propaganda uitgeschakeld moeten worden, er `dan heel wat te bombarderen' valt (NRC Handelsblad, 27 april). Behalve de onlangs getroffen staatstelevisie maken immers ook onderwijs en kerken zich volgens Etty schuldig aan nationalistische indoctrinatie van de bevolking. Het op één lijn stellen van de staatstelevisie, het onderwijs en de kerken gaat mijns inziens echter te ver: de Servische staatstelevisie is puur en alleen gericht op het verspreiden van propaganda. Wijdverbreide instellingen als het onderwijs en de kerk kennen daarentegen natuurlijk ook nog vele andere (stukken minder kwalijke) functies: zo fungeert zowel kerk als onderwijs nog altijd als fora voor anti-Miloševic gezinden, ook al kan nu van openlijke oppositie naar buiten geen sprake meer zijn. Tevens bieden universiteiten via Internet een unieke, namelijk een door de overheid nauwelijks te controleren, mogelijkheid tot het leggen van contacten met elkaar en met het buitenland, en dus juist een gelegenheid om de eenzijdige informatie van de staatsmedia te omzeilen. Internettoepassingen zijn aan Joegoslavische universiteiten en andere onderwijsinstellingen goed ontwikkeld en voor vele medewerkers en studenten (ook in deze moeilijke tijden) tamelijk eenvoudig toegankelijk, wat dagelijks weer blijkt uit frequente contacten met studenten in Joegoslavië.

    • Europese Studentenvereniging Aegee
    • M. Rutgers van der Loeff