Publiceren van gerucht niet onrechtmatig

Journalist Maria Henneman heeft een rechtszaak tegen weekblad HP/De Tijd verloren. De rechtbank in Amsterdam vond een verhaal waarin werd gesuggereerd dat zij een affaire zou hebben gehad met ex-premier Lubbers niet onrechtmatig. In het blad werd John Jansen van Galen, oud-hoofdredacteur van HP/De Tijd, geciteerd: ,,Dat hij (Lubbers) iets had met NOS-verslaggeefster Maria Henneman, dat wist toch iedereen''. De rechtbank is van oordeel dat het weekblad door de toevoeging van de woorden `dat wist toch iedereen' aannemelijk heeft gemaakt dat het om een gerucht ging en niet om een vaststaand feit waarvoor bewijzen voorhanden waren. Ook zou het gerucht volgens de rechtbank destijds in brede kring bekend zijn geweest.