Pakhoed saneert

Pakhoed (tankopslag en chemische distributie) is van plan de activiteiten op het hoofdkantoor in Rotterdam te stroomlijnen. Daarbij verdwijnen twintig van de ruim tachtig banen. Pakhoed wil met de inkrimping personele overlap van de verschillende divisies wegsnijden en het totale bedrijfsrendement verbeteren. Pakhoed denkt gedwongen ontslagen bij de operatie te kunnen vermijden.

Pakhoed stelde in augustus dat de rentabiliteit fors omhoog moest. Een mededeling die bestuursvoorzitter Klaas Westdijk veertien dagen geleden nog eens herhaalde tijdens de algemene vergadering voor aandeelhouders. Het bedrijf is weliswaar tevreden over zijn winsten, maar vindt dat het rendement op het geïnvesteerd vermogen binnen drie jaar op 16 procent moet zitten. Eén van de manieren om dat doel te bereiken is stroomlijning van de interne organisatie.

Bestuursvoorzitter Klaas Westdijk beklemtoonde al in februari dat het internationaal sterk groeiende Pakhoed zijn logistieke en distributieactiviteiten beter moet integreren. Mede omdat de activiteiten buiten Nederland, die van afstand vanuit Rotterdam worden aangestuurd, steeds belangrijker worden voor Pakhoed.

De ingreep op het hoofdkantoor maakt onderdeel uit van het pakket maatregelen om de organisatie te stroomlijnen. De winstontwikkeling van Pakhoed, die zich jaren voorspoedig heeft ontwikkeld, staat dit jaar enigszins onder druk. Vooral in de tankopslag van chemische producten in Europa en de tankvaartchemie is de markt moeilijk. Pakhoed verwacht het recordresultaat van vorig jaar (215 miljoen gulden) in 1999 niet te halen.