Orkestmusici zijn ontevreden

Orkestmusici zijn veelal ontevreden over het personeelsbeleid, over de leiding, over de inspraakmogelijkheden, over de communicatie, over de ondernemingsraden en over programmering en planning. Zij klagen over hoge werkdruk en pijn in spieren, gewrichten en rug. Verder is er meer behoefte aan tijd om uit te rusten. Dat meldt FNV Kiem, de vakbond voor onder meer de kunsten. De bond vindt het aanstellen van deskundige personeelsfunctionarissen noodzakelijk, en wil functioneringsgesprekken en meer werkoverleg. De vakbond wil verder dat er een `sociale leider' per instrumentsectie komt en dat de bevoegdheden van de artistieke commissies worden uitgebreid en worden vastgelegd in de CAO. Uit onderzoek blijkt ook dat orkestmusici vinden dat zij te weinig betaald krijgen in verhouding met hun opleiding en prestaties.