Onderzoek staatssteun aan Reebok

De Europese Commissie heeft gisteren besloten een onderzoek te openen naar Nederlandse staatssteun aan de Amerikaanse sportschoenenfabrikant Reebok.

De Commissie vermoedt dat de overheid Reebok met ongeoorloofde subsidies naar Rotterdam heeft gelokt. Rotterdam was met Zuid-Limburg en drie Belgische steden, Luik, Tongeren en Genk in de slag om het Europees distributiecentrum van Reebok binnen te halen. In januari 1998 maakte het bedrijf bekend voor een vestiging in het Distripark Maasvlakte te hebben gekozen. Volgens concurrenten, die een klacht hebben ingediend, is bij deze keuze de aanmoedigingspremie van 4,3 miljoen gulden en de lage huurprijs doorslaggevend geweest. De Commissie heeft deze steunmaatregelen becijferd op een totaal van 11,2 miljoen gulden.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) wil een gebied van 11,4 hectare verhuren voor 8,50 gulden per vierkante meter per jaar voor een periode van 25 jaar. Dat komt volgens de Commissie neer op een korting van 30 procent ten opzichte van de normale prijzen. Een particuliere verhuurder zou nooit zo'n hoge korting geven aan een klant, die slechts 13 procent van het industrieterrein huurt, meent Brussel.

Maar de Nederlandse autoriteiten houden vol dat het om een normale marktprijs gaat in het licht van het voordeel dat het hele Distripark heeft van de Reebok- vestiging. Ze beschouwen Reebok als een zeer belangrijke klant en pionier, gezien de investering van 110 miljoen gulden, de uitstraling en de werkgelegenheid (275 banen).

De commissie wijst er bovendien op dat de aanmoedigingspremie in strijd is met de Europese regels voor investeringshulp omdat ze is gegeven op ad hoc-basis in een gebied dat niet in aanmerking komt voor speciale regionale steun. Op de Maasvlakte huurt Reebok 11,5 hectare terrein. Daar ligt in eerste instantie een distributiecentrum van 5 hectare, dat later kan worden uitgebreid. Bij het distributiecentrum vinden naar schatting 275 mensen werk. Reeboks motieven om voor Rotterdam te kiezen zijn de uitstekende infrastructuur en achterlandverbindingen, de kwaliteit van het arbeidsaanbod en de goede presentatie van Rotterdam als vestigingsplaats. Het GHR is zeer verguld met de kosmt van Reebok. Het past in het streven meer toegevoegde waarde te geven aan de goederen die in Rotterdam aankomen.