Lagere uitgaven voor medicijnen

Voor medicijnen is in 1998 130 miljoen gulden minder uitgegeven dan minister Borst (Volksgezondheid) in november nog aannam. Zij verwachtte toen dat het medicijnenbudget met 280 miljoen gulden zou worden overschreden; het blijkt uiteindelijk 150 miljoen gulden te zijn. Hulpmiddelen kostten aanzienlijk meer dan geraamd; dat budget werd met 185 miljoen gulden overschreden. Borst gaat er van uit dat dit jaar hiervoor zeker 100 miljoen gulden te veel wordt uitgegeven.

Dit blijkt uit de Voorjaarsbrief Zorg die de minister en haar staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) naar de Tweede Kamer hebben gezonden. Borst is in de begroting voor 1999 uitgegaan van de verwachte hogere kosten (met 280 miljoen gulden) voor geneesmiddelen. Door het gebleken lagere kostenniveau heeft Borst nu een `meevaller' van 130 miljoen gulden. Dat geld heeft ze nodig om de tegenvallers te compenseren op het pakket bezuinigingen waarmee ze de stijgende kosten in de hand hoopt te kunnen houden. Deze maatregelen leveren minder op dan Borst had gedacht.

In haar Voorjaarsbrief meldt Borst ook een nieuwe tegenvaller voor de centrale kas van het ziekenfonds. In haar najaarsbrief uit november verwachtte zij nog een vermogenstekort, eind 1998, van 2,5 miljard gulden. Dit is opgelopen tot 3,2 miljard gulden. Bij het fonds van de Algemene wet bijzondere ziektekosten valt het vermogenstekort daarentegen 800 miljoen gulden mee: dat is eind 1998 `slechts' 1,6 miljard.

Borst meldt voor dit jaar nog verschillende andere `meevallers'. Zo gaat het geld voor het aantrekken van extra personeel niet op: in 1998 jaar bleef 45 miljoen gulden over. Dit jaar verwacht Borst dat het overschot 30 miljoen gulden is. Ook bleef er van de bouwpot vorig jaar 225 miljoen gulden over, en dit jaar naar verwachting 300 miljoen.