Kritiek op `showroom' in Stedelijk Museum

Het Amsterdamse gemeentebestuur zet vraagtekens bij een plan van het Stedelijk Museum om de nieuwe vleugel te laten sponsoren door autofabrikant Audi. In ruil voor een renteloze lening van tien miljoen gulden zou Audi een presentatieruimte krijgen in of aanpalend aan het Stedelijk Museum. Het college van B en W en de gemeenteraad vinden dit te ver gaan.

Het Stedelijk Museum werkt al geruime tijd aan uitbreidingsplannen. De Portugese architect Alvaro Siza heeft hiervoor een ontwerp gemaakt. Wethouder S. Bruines (Cultuur) zegt ,,nog wel enige vragen en opmerkingen'' te hebben bij het sponsorcontract dat het Stedelijk Museum nu aan de gemeente heeft voorgelegd. Ze erkent dat het gemeentebestuur het museum heeft opgedragen zelf financiering voor de nieuwe vleugel te vinden. ,,Het is logisch dat de sponsor een tegenprestatie wil, maar het college van B en W zal dit wel moeten goedkeuren.''

Bruines wil niet nader ingaan op de plannen omdat het contract nog niet definitief is. Naast het permanent tentoonstellen van auto's zou het ook nog een optie zijn dat Audi, dat eerder een grote tentoonstelling van Georg Baselitz sponsorde, enkele malen per jaar expositieruimte krijgt.

De plannen zijn in beslotenheid kort in de gemeenteraad aan de orde geweest. Alle partijen hebben zich kritisch uitgelaten. ,,Borden in het museum met de gulle gevers er op zijn prima, of desnoods worden zalen naar de sponsors vernoemd. Maar auto's gaan me te ver'', zegt PvdA-raadslid S. Piersma. Ook VVD'er G. Dales is het met hem eens. ,,De combinatie autoshowroom en Stedelijk spreekt mij niet erg aan.''

Dales vraagt zich ook af of het huren van ruimte voor een autoshowroom aan de Van Baerlestraat niet meer kost dan het verschaffen van een renteloze lening van tien miljoen gulden voor tien jaar. ,,Meestal kapitaliseren de kunstinstellingen een tegenpresentatie die de sponsor verlangt heel slecht. Dat lijkt nu ook het geval.''

Het actiecomité `Red de Vleugel' onder leiding van oud-conservator Ad Petersen vindt dat het Stedelijk voor Audi ,,op de rug gaat liggen''. Dit comité is fel gekant tegen de sloop van de huidige vleugel.