`Kabinetsplan leidt tot hogere kosten'

De privatisering van de sociale zekerheid zoals het kabinet voorstelt, leidt tot meer bureaucratie, extra loketten en hogere kosten. Dat stelt de grootste Nederlandse uitvoerder van werknemersverzekeringen, het Gak, in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de uitvoering van de sociale zekerheid vanachter één loket plaats laten vinden en uvi's (uitvoeringsinstellingen) zoals het Gak naar de markt brengen.

Volgens Gak-directeur G. Veentjer wordt de uitvoering van de sociale zekerheid met de kabinetsplannen versnipperd, met name omdat overheidsfunctionarissen gaan beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering, maar de verstrekking van die uitkering vervolgens door de markt ter hand wordt genomen. ,,Er zullen miljoenen extra overdrachtsmomenten tussen instanties ontstaan met alle bekende effecten vandien'', meent Veentjer.

(Haagse Redactie)