Kabel-drama

Het exploiteren van een kabelnet in Amsterdam is ongetwijfeld een van de minst begeerlijke beroepen op aarde. Want de bevolking van de hoofdstad houdt niet op met klagen.

Het gemeentebestuur, in zijn wijsheid, heeft een paar jaar geleden het met gemeenschapsgeld aangelegde kabelnet verpatst aan de hoogstbiedende en het verdiende geld gebruikt voor de aanleg van een nieuwe stadswijk. Maar in plaats dat de Amsterdammers zich er nu bij neerleggen dat commerciële ondernemers hen voortaan geld uit de zak proberen te kloppen met radio- en televisiesignalen, gaat het zeuren maar door.

De jongste episode, in de lokale media breed uitgemeten, behelst het drama van de zogeheten S-band. Dat is een frequentie-bereik op de kabel dat tot tien jaar geleden eigenlijk nergens gebruikt werd. Als gevolg daarvan ontberen sommige bejaarde of goedkope tv-toestellen de ontvangst van die S-band, waarop de Amsterdamse kabelonderneming A2000 sinds een paar dagen nu juist CNN, MTV en andere zenders doorgeeft.

Omdat de doorgifte van die extra zenders nu juist de ontknoping is van een ander langdurig Amsterdams kabeldrama – jarenlang werden zenders van de kabel gehaald omdat de Amsterdammers te weinig zouden betalen voor hun abonnement, maar nu komen ze terug in ruil voor een kleine prijsverhoging – is er opnieuw grote beroering ontstaan in het Amsterdamse. Schande, roepen de populisten die de gemeentelijke smaakmakers zijn op mediagebied: niet iedereen kan de S-band zien dus is het onrechtvaardig dat iedereen wel moet betalen!

In zekere zin markeert de herrie de primitieve manier waarop over televisie en kabel gedacht wordt. Niemand zou immers nog verwachten dat je met een computer van acht jaar geleden nog met vrucht kunt Internetten. Iedereen weet dat je met enige regelmaat moet investeren als je een beetje mee wilt komen op de computer of met de telefoon. Maar als het om televisie gaat, is een tien jaar geleden gekocht tweedehands toestel kennelijk nog de norm.

Kabelexploitant in Amsterdam lijkt dus nog wel een moeilijke baan te blijven. En het is dus wel enigszins begrijpelijk dat de vertegenwoordigers van A2000 in de media zelden met een glimlach op de lippen te zien zijn. Als het om de kabel gaat, wordt alles steeds flink overdreven, riep een van hun woordvoerders getergd over het S-banddrama.

Een beetje gelijk had hij wel, maar helaas wordt de ergernis van de exploitant niet geschraagd door publiekvriendelijk of zelfs maar begrijpelijk optreden. Want hoe komt het eigenlijk dat Eurosport en Discovery, twee nuttige themazenders die in de rest van Nederland tot het standaard-kabeldieet behoren, in Amsterdam nog steeds ontbreken?

En sterker nog: zou het niet aardig zijn geweest om de kabelabonnees, die per maand fl 14,95 betalen voor een zogeheten pluspakket, te laten weten dat door de nieuwe zenderindeling dit pakket zou worden uitgekleed? Sommige zenders zijn plotseling vrij voor iedereen te zien, anderen blijken spoorloos verdwenen. Van de elf zenders waarvoor ik betaal zijn er opeens nog maar vijf aanwezig.

Is er eens een kijker die gelooft in vrij ondernemerschap, wordt hij door de kabelmaatschappij geschoffeerd. Want op infopagina, teletekst of webpagina's van A2000 is over deze veranderingen niets te vinden. Wie over zijn klanten klaagt, dunkt mij, zou er goed aan doen eerst zelf zijn zaakjes op orde te hebben.

    • Raymond van den Boogaard