Immigranten 2

Natuurlijk komt een kosten-baten analyse van een geïsoleerde bevolkingsgroep niet altijd positief uit; dezelfde analyse kan worden opgemaakt voor bejaarden, gehandicapten, kinderen tot 18 jaar, maar bijvoorbeeld ook laaggeschoolde Nederlandse arbeiders die eens werk hadden in de jaren '70 en '80. De resultaten zullen waarschijnlijk nog negatiever zijn dan voor de groep bestudeerde Turken of Marokkanen. Een samenleving als Nederland is geen bedrijf, maar een plaats waar mensen de kans krijgen om zich te ontplooien. De belangrijkste indicator voor de Nederlandse samenleving lijkt mij de mogelijkheden voor geestelijke of materiële groei en niet `return on investment'. Het valt niet te ontkennen dat er problemen zijn met immigranten, maar door hen kortweg als een kostenpost op een balans af te schilderen, gaat Pieter Lakeman wel erg kort door de bocht.

    • Jan Cloin