Immigranten 1

Het boek van de heer P. Lakeman `Binnen zonder kloppen. Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen', roept negatieve reacties op (NRC Handelsblad, 28 april). Eigenlijk had de `politiek' het voor en tegen van die politiek tevoren moeten afwegen. Men heeft dit nagelaten, kennelijk uit vrees voor negatieve reacties.

Met name komen de bezwaren uit de hoek van de talloze, veelal gesubsidieerde organisaties welke zich opwerpen als belangenbehartigers van immigranten.

Vreemd dat men zelfs dreigt met rechtsmaatregelen. In ons land heerst traditioneel een ruime mate van tolerantie. Juist die tolerantie oefent aantrekkingskracht op immigranten uit. De keerzijde is dat men, anders dan in zovele andere culturen welke ontvlucht worden, moet aanvaarden dat anderen dingen zeggen waarmede men het zelf niet eens is. Tegenover het recht deel te mogen hebben aan onze cultuur staat de plicht de vrijheid van meningsuiting te respecteren. Welk een schone taak voor deze organisaties om hun achterbannen dit duidelijk te maken.

    • Mr L. van Heijningen